بوشن آلومینایی

بوشن آلومینایی با درب بالا و پایین

مورد استفاده در صنایع تولید  آهن اسفنجی از اکسید آهن